program dla IOD

Inspektorów Ochrony Danych

Program dla IOD

 

IOD Inspektor to program dla inspektorów ochrony danych, który zawiera elementy wymagane przez RODO, jak również dodatkowe funkcje, które pozwalają na dokumentowanie procesu zarządzania ochroną danych. Program przeznaczony jest do instalacji na serwerze klienta w sieci LAN lub u dowolnego dostawcy usług hostingowych. Opłata licencyjna pobierana jest jednorazowo, a licencja ma charakter „wieczysty”. Program napisany jest w technologii webowej i umożliwia jednoczesną pracę wielu osób za pomocą przeglądarki internetowej.

Zgodny z RODO

Instalacja na własnym serwerze

Obsługa wielu podmiotów

Licencja wieczysta i brak opłat miesięcznych

Szablony dokumentów

Integracja z Active Directory

Dlaczego IOD Inspektor

Współpraca on-line

IOD Inspektor jest platformą umożliwiającą współpracę wszystkich osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych, a więc Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ADO, ASI i pracowników, którzy mają dostęp do swoich informacji i dokumentów. Pracownik, dla którego wygenerowano dokument upoważnienia może otrzymać automatyczne powiadomienie e-mail i zaakceptować oczekujący dokument. Dokumenty mogą być generowane dla całych grup pracowników jednocześnie, co znacznie przyspiesza cały proces. W programie IOD Inspektor możliwe jest zdefiniowanie wielu szablonów dokumentów, w tym upoważnień choć nie tylko.

iod outsourcing
iod inspektor program dla iod

Dla kogo IOD Inspektor

Firmy, urzędy, IOD outsourcing

IOD inspektor przeznaczony jest dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, pracujących w firmach i urzędach. Nie ma znaczenia ani branża, ani rozmiar organizacji. IOD inspektor, który jest platformą wymiany informacji pomiędzy różnymi osobami i firmami jest doskonałym rozwiązaniem dla firm świadczących usługi outsourcingu IOD dla podmiotów zewnętrznych. W systemie możliwe jest zdefiniowanie wielu podmiotów i przypisanie im pracowników oraz pozostałych zasobów. Dostęp do systemu mają zarówno pracownicy firmy outsourcingowej, jak i klienta. Znacznie ułatwia to komunikację i współpracę obu podmiotów, która odbywa się na wspólnej platformie.

Częste pytania

IOD Inspektor - program dla inepektorów ochrony danych
Jak program jest licencjonowany?

Program jest licencjonowany w modelu klasycznym, tzn. udzielana jest licencja typu life-time. Opłata licencyjna płatna jest jednorazowo.

Czy pobierane są opłaty miesięczne?

Nie. Z używaniem aplikacji nie łączą się opłaty abonamentowe.

Ile kosztuje program?

Program wyceniany jest indywidualnie. Cena zależy od liczby osób zarejestrowanych w systemie, jako osoby upoważnione do przetwarzania danych, czyli takie, którym nadano upoważnienia. Ponadto, dla sektora GOV i EDU (urzędy, instytucje, szpitale, szkoły) stosujemy ceny preferencyjne. W celu uzyskania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu!

Jakie są wymagania techniczne?

Serwer Linux lub Windows z zainstalowanym środowiskiem WordPress, które do pracy wymaga następujących komponentów opensource: PHP 7 lub wyżej, Apache, baza danych MySQL.

Czy możliwa jest obsługa wielu podmiotów?

Tak. W programie możemy zdefiniować wiele organizacji i do każdej z nich przypisywać pracowników, prowadzić rejestry, generować dokumenty.

Czy możliwa jest instalacja na własnym serwerze?

Tak. System może zostać zainstalowany na własnym serwerze w sieci LAN. Od polityki bezpieczeństwa organizacji zależeć będzie, czy dostęp do systemu będzie możliwy spoza wewnętrznej sieci.

Czy możliwa jest instalacja na zewnętrznym serwerze?

Tak. Możliwa jest instalacja na serwerze zdalnym u dowolnego providera usług hostingowych, zarówno w modelu hostingu współdzielonego lub VPS.

Jak wygląda sprawa aktualizacji i pomocy technicznej?

IOD Inspektor, jak każde oprogramowanie podlega czasowym aktualizacjom. Wiąże się to rozwojem funkcjonalnym aplikacji oraz koniecznością usuwania ewentualnych błędów oprogramowania. Pomoc techniczna świadczona jest zdalnie i polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania oraz usuwaniu ewentualnych problemów. Aktualizacje oprogramowania oraz pomoc techniczna świadczone są bezpłatnie w ciągu pierwszego roku od zakupu licencji. Po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy serwisowej na kolejny rok, co wiąże się z uiszczeniem rocznej opłaty serwisowej.

WYBRANI KLIENCI