dokumenty Tag

W wersji IOD Inspektor 3.0 - programu do zarządzania ochroną danych osobowych – IOD Inspektor – przebudowaliśmy moduł Dokumenty, tak aby jeszcze lepiej wspierał on inspektorów ochrony danych w ich codziennej pracy. Nowe funkcje: Autonumeracja dokumentów - możliwość zdefiniowania wielu liczników, w różnych formatach i wstawianie ich...