Jak zorganizować szkolenie dla pracowników zdalnie

Organizacja szkoleń ochrona danych i cyberbezpieczeństwo

Jak zorganizować szkolenie dla pracowników zdalnie

Organizacja szkoleń dla pracowników

Do organizowania szkoleń pracowników służy moduł SZKOLENIA.

Obejmuje on następujące funkcje:

ZAPLANOWANIE SZKOLENIA

 1. Przechodzimy do modułu Szkolenia i klikamy znak „+” w celu utworzenia nowego szkolenia.

  IOD Inspektor moduł Szkolenia
 2. Wprowadzamy dane podstawowe:
  • Tytuł szkolenia
  • Prowadzący – wybór z listy użytkowników zdefiniowanych w systemie lub wpisanie danych osoby spoza listy
  • Określamy miejsce szkolenia, np. sala konferencyjna lub szkolenie on-line
  • Opis szkolenia – w tym miejscu podajemy informacje dodatkowe. Jeśli chcemy, aby w mailu z informacją dla uczestników znalazły się informacje dodatkowe, z którymi powinien się on zapoznać, to warto tu umieścić np. link do artykułu lub materiałów szkoleniowych.

   Szkolenia z ochrony danych osobowych
 3. Dodajemy uczestników
  • Przechodzimy do zakładki 2. Uczestnicy, klikamy znak + i wybieramy z listy osoby (grupę lub pojedyncze osoby), które wezmą udział w szkoleniu i klikamy „Wybierz”.

   szkolenia bezpeieczeństwo informatyczne
 4. Podłączamy ewentualne załączniki – np. materiały szkoleniowe. Uwaga: zamiast dodawania załączników warto rozważyć stworzenie opisu szkolenia w formie artykułu WordPress, gdzie możemy opublikować wszystkie informacje, wstawić linki, zdjęcia czy pliki video.
  • Wybieramy plik z dysku i klikamy „Wgraj plik na serwer”. Po zakończeniu klikamy „Zapisz”.

   blank
 5. Po zakończeniu utworzone szkolenie pojawia się na liście ze statusem „Oczekuje”

  Szkolenia cybersecurity

WYSŁANIE ZAPROSZEŃ DO UCZESTNIKÓW

System wyśle zaproszenia do wybranych osób na adres email zdefiniowany w ustawieniach Użytkowników.

 1. Ustawienie szablonu zaproszenia

Treść zaproszenia (szablon) ustawiamy w panelu administracyjnym WP Konfiguracja IOD > Powiadomienia > Treść zaproszenia na szkolenie.

Do wykorzystania mamy skróty, które wstawione do treści zaproszenia zostaną automatycznie wypełnione informacjami określonymi w danych podstawowych szkolenia. Do dyspozycji mamy:

 • [title] – tytuł szkolenia
 • [description] – opis szkolenia
 • [recipient] – imię i nazwisko uczestnika
 • [lecturer] – imię i nazwisko prowadzącego
 • [date] – planowana data szkolenia
 • [place] – miejsce szkolenia
Szkolenia inspektor ochrony danych IOD
 1. Wysyłka zaproszeń do uczestników

Z karty szkolenia klikamy w symbol koperty, co spowoduje wysłanie zaproszeń do uczestników szkolenia. Treść wiadomości zostanie wypełniona szczegółowymi danymi, które zdefiniowaliśmy w szablonie.

Szkolenia ochrona danych i cyberbezpieczeństwo

Na liście uczestników w kolumnie data wysłania zaproszenia pojawi się data wysyłki a uczestnicy otrzymają powiadomienie email:

Jak przeprowadzić szkolenie ochrona danych osobowych

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

Po przeprowadzeniu szkolenia rejestrujemy w systemie datę jego przeprowadzenia.

W tym celu klikamy w ikonę kalendarza i podajemy datę.

Status szkolenia ulegnie zmianie i zapisana zostanie data szkolenia.

Następnie sprawdzamy obecność uczestników poprzez zmianę statusu w kolumnie Obecny na Liście obecności (domyślnie status nieobecny).

Szkolenia IOD bezpieczeństwo informatyczne

LISTA OBECNOŚCI

 1. Pobranie listy obecności w formie pliku CSV lub do wydruku
  • Klikamy w guzik „Eksportuj” lub „Pobierz do wydruku”, co spowoduje zapisanie pliku na dysku.
Lista obecności uczestników szkolenia
Uczestnicy szkolenia Cybersecurity 2021

CERTYFIKAT ODBYCIA SZKOLENIA

 1. Szablon certyfikatu modyfikujemy w panelu administracyjnym WP Konfiguracja IOD > Powiadomienia > Treść dyplomu szkoleniowego. Do dyspozycji mamy skróty, które wypłnią się treścią automatycznie:
  • [title] – tytuł szkolenia
  • [description] – opis
  • [recipient] – odbiorca
  • [lecturer] – prowadzący
  • [date] – planowana data szkolenia
  • [training_date] – data przeprowadzenia szkolenia
  • [place] – miejsce szkolenia
Certyfikat szkolenia cyberbezpieczeństwo
 1. Wysłanie certyfikatu email nastąpi poprzez kliknięcie w ikonę certyfikatu i zmieni się data w kolumnie Data wydania certyfikatu.
Szkolenia z ochrony danych i bezpieczeństwa informatycznego
 1. Uczestnicy otrzymają certyfikat odbycia szkolenia mailem.
Certyfikat szkolenia ochrona danych osobowych
 1. Pobranie dokumentu certyfikatu (zbiorczo) do wydruku nastąpi po kliknięciu ikony drukarki, jak pokazano powyżej.
Certyfikat szkolenia cyberbezpieczeństwo