Upoważnienia do przetwarzania i wycofania – nowy moduł Dokumenty

wycofanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienia do przetwarzania i wycofania – nowy moduł Dokumenty

W wersji IOD Inspektor 3.0 – programu do zarządzania ochroną danych osobowych – IOD Inspektor – przebudowaliśmy moduł Dokumenty, tak aby jeszcze lepiej wspierał on inspektorów ochrony danych w ich codziennej pracy.

Nowe funkcje:

Autonumeracja dokumentów – możliwość zdefiniowania wielu liczników, w różnych formatach i wstawianie ich do dokumentów. Więcej o autonumeracji pisaliśmy tutaj>

autonumeracja dokumentów i upoważnień

 

Wycofanie upoważnień – możliwość wycofania dowolnego upoważnienia z poziomu widoku dokumentów.

wycofanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowychWywołania akcji wycofania dokumentu automatycznie utworzy dokument wycofania wg dowolnego szablonu.

szablon wycofania upoważnieniaWycofanie dokumentów spowoduje „odłączenie” użytkownika od powiązanych z nim elementów: programów, czynności przetwarzania, kategorii przetwarzania.

Szczegóły dokumentu – dodaliśmy kartę szczegółów, wyświetlającą powiązane z dokumentem elementy w postaci hiperłączy.

Ponadto, dokument wycofania wskazuje na upoważnienie, które odwołuje co jest widoczne w szczegółach oraz na samym dole dokumentu.

powiązanie wycofania upoważnienia z dokumentem upoważnienia

Dodatkowo, dodaliśmy graficzne zróżnicowanie statusu upoważnień dla upoważnień aktywnych, wycofanych oraz dokumentów wycofania:

blankstatusy dokumentów upoważnienia, wycofania i wycofanego upoważnienia