Jak zrobić

Niniejszy wpis nawiązuje do opublikowanego ostatnio materiału o sposobie organizacji szkoleń dla pracowników i współpracowników. Jak się okazuje, w wielu przedsiębiorstwach poza typowymi szkoleniami występuje często konieczność rejestrowania faktu zapoznania się przez pracowników z obowiązującymi procedurami i politykami. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy wiele...

Organizacja szkoleń dla pracowników Do organizowania szkoleń pracowników służy moduł SZKOLENIA. Obejmuje on następujące funkcje: Zaplanowanie szkolenia Wysłanie zaproszeń email do uczestników Przeprowadzenia szkolenia Zarejestrowanie uczestników w formie listy obecności Wygenerowanie certyfikatów odbycia szkolenia do wysłania email lub do wydrukowania ZAPLANOWANIE SZKOLENIA Przechodzimy do modułu Szkolenia i klikamy znak "+" w celu utworzenia nowego...

IOD Inspektor umożliwia rejestrację procesu analizy ryzyka zgodnie z wytycznymi UODO, jak również ocenę skutków czynności przetwarzania dla ochrony danych zgodnie z art. 35 RODO. W skrócie: ocena procesów pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka z uwzględnieniem kryteriów PUODO szybka i wygodna ocena skutków przetwarzania (DPIA) możliwość...

Import odbywa się z poziomu menu administracyjnego Użytkownicy -> Wszyscy użytkownicy. Należy użyć przycisku „Importuj użytkowników”. Import użytkowników odbywa się z pliku CSV (UTF8) bez nagłówków w formacie: Email1;imię1;nazwisko1;stanowisko1 Email2;imię2;nazwisko2;stanowisko2 … EmailN;imięN;nazwisko1;stanowiskoN Należy użyć kodowania znaków UTF8. Separatorem pól jest średnik, natomiast kolejnych użytkowników znak nowej linii i karetka powrotu „\r\n„. Po...