JAK ZAIMPORTOWAĆ UŻYTKOWNIKÓW (pracowników) Z PLIKU CSV

JAK ZAIMPORTOWAĆ UŻYTKOWNIKÓW (pracowników) Z PLIKU CSV

Import odbywa się z poziomu menu administracyjnego Użytkownicy -> Wszyscy użytkownicy. Należy użyć przycisku „Importuj użytkowników”.

import csv

Import użytkowników odbywa się z pliku CSV (UTF8) bez nagłówków w formacie:

Email1;imię1;nazwisko1;stanowisko1
Email2;imię2;nazwisko2;stanowisko2
…
EmailN;imięN;nazwisko1;stanowiskoN

Należy użyć kodowania znaków UTF8. Separatorem pól jest średnik, natomiast kolejnych użytkowników znak nowej linii i karetka powrotu „\r\n„.

Po kliknięciu w przycisk „Importuj użytkowników” pokaże się takie okienko. Należy kliknąć „Wybierz plik” i wskazać plik, który chcemy zaimportować.

import uzytkownikow csv

Po chwili powinna pojawić się lista rekordów do zaimportowania.

import pracownikow iod inspektor

Zaznaczając checkbox po lewej stronie wybieramy użytkowników do zaimportowania lub wszystkich poprzez zaznaczenie checkboxa Email. Są dwie możliwe role: subskrybent lub subskrybent/odbiorca dokumentów. Pierwszy umożliwa tylko czytanie bloga firmowego, drugi natomiast może także przeglądać dokumenty zaadresowane do niego.

Po zakończonym imporcie otrzymujemy potwierdzenie OK przy każdym z wierszy. Jeśli jakiś użytkownik jest już zarejestrowany w systemie, to pojawi się informacja „Email już istnieje w systemie!”

iod inspektor import csv
Tags:
,